Kontakt

1. februára 2016

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Obchodné meno:                                                                                                     Právna forma podnikania:

EKONN, spol. s r.o.                                                                                                           spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresa:                                                                                                                        Banka:                                              

Trsťany 52, 044 45 Trsťany                                                                                            Československá obchodná banka, a.s.

BIC/SWIFT kód:                                                                                                      Bankové spojenie:             

CEKOSKBX                                                                                                                         SK52 7500 0000 0040 1984 3719  

IČO:                                                                                                                               IČ DPH:                                                                                                              

47 709 481                                                                                                                           SK2024056540      

Zápis v obchodnom registri:                                                                                        

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro; Vložka číslo: 35487/V


KONTAKTY

Obchodné oddelenieMato_web
Ing. Martin Korečko
Tel: 0949 347 438
Email: ekonn@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 18:00

 

Technické oddelenieStevo_web
Štefan Mišo
Tel: 0911 349 053
Email: projetky@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 18:00

 

Ekonomické oddelenieZuzka_web
Ing. Zuzana Mišová
Tel: –
Email: ekonomicke@ekonn.sk
Dostupnosť: 08:00 – 16:00

 

 


MAPA