„Prinášame Svetlo Do Života“

Situácia – DEŇ

[slideshow_deploy id=’3163′]

 

Projekt:

Individuálna bytová výstavba – Lorinčík Háje

Investor:

CERE Invest Lorinčík, s.r.o.

Dátum realizácie:

Júl 2017

 

Použité produkty

          

ISKRA LED P                                                  ISKRA LED ALFA                                             CUDDLE LED 

          

SAL – 5                                                         SAL – 60H                                                       SAL – 80                                                                                                             

          

   SAL – 100M                                                  WR – 4/1/1,0/5 ZP                                        WR – 4/2/1,0/5 ZP

          

WR – T1/1/1,5/5                                                      B – 50                                                               B – 60

          

B – 70                                                                 B – 71                                                            NTB – 1

NTB – 2

 • 4x Iskra LED P Arm / 36W / Anodovanie: Grey / Optika: RHT / Teplota chromatičnosti: 4000K
 • 13x Iskra LED Alfa / 36W / Anodovanie: Grey / Optika: T2 / Teplota chromatičnosti: 4000K
 • 30x Cuddle LED / 48W / Anodovanie: Grey / Optika: T2 / Teplota chromatičnosti: 4000K
 • 13x Hliníkový stĺp SAL – 5 / Anodovanie: Grey / Priemer stĺpu: 120mm / Výška stĺpu: 5 metrov
 • 4x Hliníkový stĺp SAL – 60H / Anodovanie: Grey / Priemer stĺpu: 146mm / Výška stĺpu: 6 metrov
 • 14x Hliníkový stĺp SAL – 80 / Anodovanie: Grey / Priemer stĺpu: 146mm / Výška stĺpu: 8 metrov
 • 12x Hliníkový stĺp SAL – 100M / Anodovanie: Grey / Priemer stĺpu: 180mm / Výška stĺpu: 10 metrov
 • 22x Hliníkový výložník WR – 4/1/1,0/5 ZP / Anodovanie: Grey / Dĺžka výložníka: 1 meter / Sklon výložníka: 5°
 • 3x Hliníkový výložník WR – 4/2/1,0/5 ZP / Anodovanie: Grey / Dĺžka výložníka: 1 meter (obojstranne) / Sklon výložníka: 5°
 • 1x Hliníkový výložník WR – 4/2/1,0/5 ZP 45° / Anodovanie: Grey / Dĺžka výložníka: 1 meter (tvar V -45°) / Sklon výložníka: 5°
 • 4x Hliníkový výložník WR – T1/1/1,5/5 / Anodovanie: Grey / Dĺžka výložníka: 1,5 metra / Sklon výložníka: 5°
 • 30x Základový betón typu B – 50 + príslušenstvo
 • 14x Základový betón typu B – 60 + príslušenstvo
 • 12x Základový betón typu B – 70 + príslušenstvo
 • 4x Základový betón typu B – 71 + príslušenstvo
 • 39x Svorkovnicový box typu NTB – 1 + poistka
 • 4x Svorkovnicový box typu NTB – 2 + poistky

 

Realizácia

         Pre tento projekt individuálnej bytovej výstavby, bolo nevyhnutné zabezpečiť prepravu stĺpov a svietidiel spolu s príslušenstvom kamiónom priamo z výroby ROSA v Tychy. V prvotnej etape boli osadené základové betóny do zeme a pripravené pre osádzanie stĺpov, ktoré došli neskôr v druhej etape prepravy. Na základe predloženia projektu s požiadavkami bolo potrebné zabezpečiť správne typy LED svietidiel z hľadiska výkonu (vypracovanie svetelno technickej štúdie – DIALux) a hliníkových stĺpov (doladenie požadovanej farby podľa RAL-7043 čomu zodpovedá anodovanie GREY).

         Pre jednotnú svetelnú škálu bola zvolená teplota chromatičnosti 4000K, čo zodpovedá neutrálnej / dennej bielej. V tomto projekte sa tiež použili prechodové svietidlá s pravostranným smerovaním na prechod pre chodcov. Montáž dodaných LED svietidiel, hliníkových stĺpov, hliníkových výložníkov, základových betónov a elektroinštalácie zabezpečovala firma VajaTech, s.r.o.

 

Popis projektu

          Rezidenčný projekt Lorinčík Háje je svojou výnimočnou architektúrou atraktívnym bývaním, vzdialený len 10 minut autom od centra mesta Košíc, situovaný v mestskej časti Košice – Lorinčík v malebnom údolí uprostred prírody. Projekt ponúka rozmanité formy bývania a to bývanie v jedinečných viladomoch, radových domoch, nízkopodlažných bytových domoch s možnosťou podnikateľských aktivít alebo bývanie v bytových domoch s občianskou vybavenosťou v parteri.

Súčasťou projektu je námestie s fontánou a oddychovými zónami, detské ihriská,  obchody, služby. V rámci projektu sú projektované zastávky MHD a je uvažované aj s výstavbou materskej škôlky.

www.lorincikhaje.sk