„Prinášame Svetlo Do Života“

Objekt:

Farmársky dvor – Sečovce

Investor:

AGRO-DA-BA s.r.o.

Dátum realizácie:

Predpokladaný termín je december 2017

 

Použité produkty

ISKRA LED

  • 14x Iskra LED Arm / 36W / Anodovanie: Black / Optika: T2 / Teplota chromatičnosti: 5000K

 

Realizácia

          V aktuálnej dobe ešte nebola zrealizovaná montáž…

 

Popis objektu

          Spoločnosť AGRO-DA-BA s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou dňa 10.3.1997, AGRO-DA-BA má sídlo v Dargove 207, ktorý je vstupnou bránou do okresu Trebišov a jej chotár sa rozprestiera pod Slanskými vrchmi. Tvorí hranicu medzi Abovom a Zemplínom. Od okresného mesta je vzdialená 15.km. Svoju výrobnú prevádzku živočíšnej výroby má v Sečovciach. Základným cieľom firmy je zabezpečiť ekonomické využitie výrobných kapacít. Pod ekonomickým využitím rozumieme správne investovať finančné prostriedky a to najmä v živočíšnej výrove, hlavne do rozšírenia chovu ošípaných, hoci v r.2003 – 2004 bol pre chov ošípaných pomerne nepriaznivý nakoľko došlo k poklesu nákupných cien spracovateľov. Výrobné zameranie je taktiež orientované v rastlinnej výrobe na pestovanie hustosiatych obilovín a olejnín.

www.agrodaba.sk