„Prinášame Svetlo Do Života“

rosa_designer-logo

„Nepotrebujete predstavivosť – jednoducho cez vizualizér môžete vidieť, ako vybraná zostava verejného osvetlenia bude prezentovaná na požadovanom mieste. Postačuje vyhotoviť fotografiu na ulici alebo na námestí a dopĺňať rôzne typy osvetlenia z ponuky. A všetko je jasné …“

NEWSLETTER_NR1_EN_2015_-_KOMPLETATOR

ROSA Designer je program na vizuálnu kompletizáciu projektu osvetlenia s výrobkami značky ROSA. Poskytuje jednoduchý a presný spôsob na predloženie kompletnej sady pouličného a parkového osvetlenia.

„Jednoduché a intuitívne použitie…“

Sekcia produktov obsahuje celú škálu produktov: stĺpy, výložníky, svietidlá alebo kompletné zostavy. Užívateľ má možnosť presne definovať farbu každého prvku zostavy z dostupnej farebnej škály.Na konci návrhu bude mať užívateľ kompletnú kombináciu zvolenej osvetľovacej zostavy, s vybranými betónovým fundamentom so spojovacím materiálom. Technické výkresy vybraných výrobkov sú k dispozícii na aplikačnej úrovni a užívatelia budú mať možnosť  vygenerovať zoznam súčastí.

rosa_designer

ROSA Designer je nástroj, ktorý vytvára vizuálne zobrazenie zvoleného riešenia osvetlenia v okolí, v ktorom bude inštalované. To umožňuje
užívateľovi vyhodnotiť estetiku navrhovaného riešenia.

640px-Available_on_the_App_Store_(black)

rosa_designer - qr