„Prinášame Svetlo Do Života“

Projekt:

Modernizácia verejného osvetlenia – Obec Trsťany

Investor:

Obec Trsťany

Dátum realizácie:

1 – etapa Marec 2017 / Apríl 2017

2 – etapa November / December 2017

 

Použité produkty

          

   ISKRA LED                                                  ISKRA LED ALFA                                              KARIN LED 

          

SAL – 5                                                         SAL – 6                                                       WB – 1/0,3/5                                                                                                             

          

  WB – 1/0,5/5                                                   WB – 1/1,0/5                                                   WB – 1/2,0/5

     

B – 0A                                                              B – 50

 • 27x Iskra LED Arm / 36W / Anodovanie: Inox-Black / Optika: T2 / Teplota chromatičnosti: 5000K
 • 16x Iskra LED Arm / 36W / Anodovanie: Inox-Black / Optika: SP / Teplota chromatičnosti: 5000K
 • 2x Iskra LED Alfa / 36W / Anodovanie: Inox-Black / Optika: SP / Teplota chromatičnosti: 5000K
 • 4x Iskra LED Arm / 24W / Anodovanie: Inox-Black / Optika: SP / Teplota chromatičnosti: 5000K
 • 3x Iskra LED Alfa / 24W / Anodovanie: Inox-Black / Optika: SP / Teplota chromatičnosti: 5000K
 • 4x Karin LED / 16W / Anodovanie: Inox-W / Optika: – / Teplota chromatičnosti: 4000K
 • 3x Hliníkový stĺp SAL – 5 / Anodovanie: Inox / Priemer stĺpu: 120mm / Výška stĺpu: 5 metrov
 • 2x Hliníkový stĺp SAL – 6 / Anodovanie: Inox / Priemer stĺpu: 120mm / Výška stĺpu: 6 metrov
 • 33x Hliníkový výložník WB – 1/0,3/5 / Anodovanie: Inox / Dĺžka výložníka: 0,3 metra / Sklon výložníka: 5°
 • 8x Hliníkový výložník WB – 1/0,5/5 / Anodovanie: Inox / Dĺžka výložníka: 0,5 metra / Sklon výložníka: 5°
 • 5x Hliníkový výložník WB – 1/1,0/5 / Anodovanie: Inox / Dĺžka výložníka: 1,0 meter / Sklon výložníka: 5°
 • 1x Hliníkový výložník WB – 1/2,0/5 / Anodovanie: Inox / Dĺžka výložníka: 2,0 metre / Sklon výložníka: 5°
 • 4x Základový betón typu B – 0A + príslušenstvo
 • 5x Základový betón typu B – 50 + príslušenstvo

 

Realizácia

         Modernizácia verejného osvetlenia pre obec Trsťany sa vykonávala v 2 etapách, pričom v prvej etape sa uskutočnila výmena osvetlenia hlavne na príjazdovej ceste do obce a tiež v centre obce. Výmena si vyžadovala aj použitie nových výložníkov pre betónové stĺpy, ktoré ako dodávateľ LED osvetlenia a hliníkových stĺpov máme tiež v dispozícii v rôznych dĺžkach. Pripevnenie takýchto výložníkov na betónové stĺpy sa vykonávalo pomocou nerezovej pásky tzv. Bandimex-om. Pôvodné svietidlá boli zo stĺpov odstránené spolu s výložníkmi a pôvodnou hliníkovou kabelážou. Pri montáži nových LED svietidiel sa použila CYKY kabeláž s novými svorkami pre upevnenie na elektrické vedenie.

         Na základe požiadavky zastupiteľstva obce o čo najlepšie svetelné pokrytie bola zvolená teplota chromatičnosti 5000K, čo zodpovedá studenej bielej. V obci boli doplnené nové svetelné body v rámci zhustenia pre lepšiu viditeľnosť. Toto zhustenie sa netýkalo len nových svietidiel na pôvodných betónových stĺpoch ale aj výstavby nových svetelných bodov na hliníkových stĺpoch. Pre skrášlenie parku v centre obce sme dodali svietidlá Karin LED, ktoré so svojou výškou 1,2 metra zvýraznili centrum oddychu v obci. Prevoz betónových základov a hliníkových stĺpov pre nás zabezpečuje spoločnosť EMKA stavivá, pričom naša spolupráca spočíva aj v dodávaní stavebných materiálov. Montáž dodaných LED svietidiel, hliníkových stĺpov, hliníkových výložníkov, základových betónov a elektroinštalácie sme zabezpečovali v spolupráci so spoločnosťou RAMIRENT Košice.

Touto cestou ďakujeme spoločnosti RAMIRENT spol. s r.o. za poskytnutie profesionálnej techniky a príjemnú spoluprácu.

 

Ďakujeme spoločnosti M & K group s.r.o. za poskytnutie služieb v oblasti nákladnej dopravy a stavebníctva.

 

O obci Trsťany…

          Názov obce je odvodzovaný od slova trstie – trstina – porast rastúci vo vlhkom prostredí, zvyčajne blízko potoka a v močiaroch. Obec Trsťany leží v Olšavskej doline, ktorá je východným subrajonom  Košickej kotliny. Nachádza sa vo vzdialenosti 15 km od Košíc a 2 km severne od hlavnej cesty Košice – Michalovce. Leží 236 – 270 m nad morom. Kataster susedí s obcami Rozhanovce, Čižatice, Čakanovce, Bidovce, Ďurďošík a má prevažne charakter pahorkatiny, len zapadnú časť pririečnej nivy tvorí rovinka. Územne obec spadá k obvodu Bidovce, v ktorej sa nachádza matričný úrad, obvodné zdravotné stredisko, obvodné oddelenie polície a iné služby širšieho charakteru. Územno – správne patrí do okresu Košice-okolie, kraj Košický.

www.trstany.sk