„Prinášame Svetlo Do Života“

Stĺp verejného osvetlenia

[slideshow_deploy id=’3179′]

 

Signalizačný stĺp

[slideshow_deploy id=’3189′]

 

Projekt:

Výmena stĺpu verejného osvetlenia a signalizačného stĺpu – Mesto Sečovce

Investor:

Mesto Sečovce

Dátum realizácie:

Júl 2017 / August 2017

 

Použité produkty

           

SAL – 80K                                                  WR-18/1/1,5/5                                              SAL SYG 65-7 

          

Z – 71                                                                 Z – 80                                                                  NTB – 1                                                                                                             

  • 1x Hliníkový stĺp SAL – 80K / Anodovanie: Inox / Priemer stĺpu: 120mm / Výška stĺpu: 5 metrov
  • 1x Hliníkový výložník WR – 18/1/1,5/5 / Anodovanie: Inox / Dĺžka výložníka: 1,5 metra / Sklon výložníka: 5°
  • 1x Hliníkový signalizačný stĺp SAL SYG 65-7 / Anodovanie: Graphite / Priemer stĺpu: 225mm / Výška stĺpu: 6 až 6,5 metra
  • 1x Základová konštrukcia typu Z – 71 + príslušenstvo
  • 1x Základová konštrukcia typu Z – 80 + príslušenstvo
  • 1x Svorkovnicový box typu NTB – 1 + poistka

 

Realizácia

         Výmenu stĺpu verejného osvetlenia zapríčinila dopravná nehoda, ktorý bol po náraze automobilu zlomený a bolo tak potrebné ho nahradiť. Požiadavkou bolo aby parametre pôvodného stĺpu a dizajn sa nezmenil, čiže zostala tak zachovaná celková výška 9 metrov s výložníkom o dĺžke 1,5 metra. Pre tento stĺp sa použilo nové LED svietidlo z rezervy, ktorou mesto disponuje po nedávnej celoplošnej výmene osvetlenia v meste.

         Pôvodný signalizačný stĺp pre semafory bol vplyvom vysokých poveternostných vplyvov zalomený v mieste servisného otvoru, pričom je tiež možné oslabenie stĺpu z dôvodu výrobnej chyby. Na základe danej skutočnosti sme dodali pevný hliníkový stĺp so 7 metrov dlhým výložníkom, pričom bol prispôsobený parametrom pôvodného signalizačného stĺpu. Tento typ stĺpu bol dodaný do Sečoviec ako prvý svojho druhu na území Slovenskej republiky, pričom spĺňa všetky certifikáty pre umiestnenie na pozemných komunikáciách. Montáž dodaných hliníkových stĺpov a osádzanie základových konštrukcií do betónu si zabezpečovalo mesto vo vlastnej réžii prostredníctvom Technických služieb mesta Sečovce.

 

O meste Sečovce…

          Mesto Sečovce (okres Trebišov) leží v západnej časti Východoslovenskej nížiny vo výške 140 m n. m., v teplej, mierne suchej klimatickej oblasti. Obopínajú ho východné svahy Slanských vrchov. Mestom preteká potok Trnávka. Jeho rozloha je 32,29 km2. V roku 2010 malo 8 125 obyvateľov, k 31. 12. 2014 sa počet obyvateľov zvýšil na 8 352. V roku 1962 bol Sečovciam priznaný štatút mesta. Prvým predsedom novovytvoreného Mestského národného výboru bol M. Lukáš, podpredsedom V. Hronkin.  Začiatkom 90-tych rokov sa ukončila výstavba 128 bytov na sídl. Dargov I., postavila sa autobusová stanica, nová budova Mestského úradu, rozvody káblovej televízie, zrekonštruovalo sa Mestské kultúrne stredisko a vybudovala nová Pošta.

          V transformujúcej sa spoločnosti na pôde mesta vznikli menšie aj väčšie podnikateľské subjekty. K najvýznamnejším patrili: Palma Agro, a.s., SONaP, Silometal, Slovtransgaz, Poľnostavby, a.s., VSE – stavebnomontážny závod atď… V roku 2002 na poste hlavy mesta JUDr. Ondrejku vystriedala RNDr. Monika Bérešová – bola prvou ženou v histórii Sečoviec, ktorá zastávala  post primátorky. V r. 2010 sa primátorom mesta stal MVDr. Jozef Gamrát, ktorý vo funkcii pôsobí druhé volebné obdobie.

www.secovce.sk